Dedykowane aplikacje IT

W odpowiedzi na Twoje potrzeby

Stworzymy oprogramowanie dostosowane do Twoich potrzeb. Chcemy, by nasze rozwiązania były przyjazne w codziennym użytkowaniu, a co najważniejsze – wnosiły wartość dodaną do prowadzonego przez Ciebie biznesu.

 

Jak pracujemy?

 

  1. Audyt

Pierwszym krokiem naszej współpracy jest rozpoznanie potrzeb klienta, zdefiniowanie celów i określenie funkcjonalności, które ma posiadać system. Dzięki temu możemy zaproponować dedykowane rozwiązanie odpowiadające specyfice prowadzonej działalności oraz przedstawić harmonogram realizacji projektu.

 

  1. Development

Na tym etapie do pracy przystępują specjaliści z dziedziny programowania. Tworzymy projekt graficzny i przyjazny w obsłudze interfejs, aby korzystanie z aplikacji było wygodne dla użytkownika.

 

  1. Testowanie

To czas przeznaczony na testowanie stworzonej aplikacji. Chcemy mieć pewność, że wykonana aplikacja realizuje cele projektu, dlatego też ewentualne poprawki są wprowadzane aż do osiągniecia wersji, która zostanie zaakceptowana przez zespół projektowy i klienta.

 

  1. Wdrożenie

Wdrożenie wiąże się z przeprowadzeniem szkolenia wewnątrzzakładowego. Zapewniamy wsparcie techniczne dostarczonego systemu.

 

Prasy do drewna, korowanie drewna, korowarka, korowarka cambio, korowarka do drewna, prasa do drewna, prasa do klejenia, prasa hydrauliczna do drewna

Dzięki zespołowi złożonymi ze specjalistów z różnych dyscyplin możemy również zaproponować usługi informatyczne z innych dziedzin.

Między innymi możemy pomóc w:

Integracji systemów informatycznych.

W ostatnim czasie zauważalny jest wyraźny trend w kierunku przeprowadzania integracji istniejących systemów informatycznych, co wynika z licznych korzyści, które można uzyskać dzięki stworzeniu jednolitego środowiska informatycznego. Przepływ danych pomiędzy wykorzystywanymi aplikacjami pozwala m.in. na tworzenie przekrojowych raportów pomocnych w podejmowaniu decyzji czy też wpływa na spójność danych.

Instalacji i konfiguracji serwerów,

Archiwizacja danych i backupy,

Prasy do drewna, korowanie drewna, korowarka, korowarka cambio, korowarka do drewna, prasa do drewna, prasa do klejenia, prasa hydrauliczna do drewna