Integracja linii produkcyjnych

W odpowiedzi na Twoje potrzeby

Z doświadczeń naszych klientów wiemy, że zakłady produkcyjne coraz częściej spotykają się z problemami zatrudnienia. Według Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenia w Polsce tylko w ostatnich dwóch latach rosły średnio nawet powyżej 8% rocznie. Z drugiej strony odnotowuje się rekordowo niski poziom bezrobocia. To wszystko powoduje, że kierunkiem w którym podążają przedsiębiorstwa jest integracja i modernizacja posiadanych linii produkcyjnych, pozwalająca na osiągnięcie widocznych rezultatów w postaci zastąpienia pracy fizycznej wykonywanej przez człowieka poprzez zastosowanie systemu podajników i automatycznych ciągów podawczych.