Polityka prywatności

W odpowiedzi na Twoje potrzeby

Obowiązki informacyjne

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest UWAL SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie przy ul. Związku Walki Młodych 3/60, 02-786 Warszawa. Kontakt: biuro@juwal.eu

Zasady ogólne przyjętej polityki

W tym zakresie JUWAL SP. Z O.O. kieruje się przede wszystkim zasadami wynikającymi z poniższych ustaw i przepisów wydanych na ich podstawie:

a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
b) ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000)

Cel przetwarzania danych osobowych

JUWAL SP. Z O.O. przetwarza Państwa dane osobowe:

– w celu udzielania informacji o usługach i produktach, prowadzenia negocjacji handlowych, które zmierzają do zawarcia umowy, złożenia zamówienia i jej realizacji.
– do celów statystycznych, np.: wyników sprzedaży,
– do celów archiwizacyjnych, w tym związanych z wymogami prawa,
– do celów windykacji należności, w tym prowadzenie postępowań sądowych i mediacyjnych,
– w celu wystawiania dokumentów sprzedaży,
– w celu organizacji programów lojalnościowych lub akcji promocyjnych,
– w celu prowadzenia dokumentacji księgowej.

Ponadto, JUWAL SP. Z O.O. za pomocą Google Analytics oraz Hotjar, śledzi Państwa ruch na swojej stronie internetowej.

Podstawa do przetwarzania do danych osobowych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych osobowych jest:

– wyrażenie zgody przez osobę, której dane dotyczą,
– realizacja umowy z osobą, której dane dotyczą,
– realizacja zadań realizowanych prze Administratora danych osobowych, w tym udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytania ofertowe.

Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia komunikacji z Państwem, a w przypadku działań marketingowych do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez czas regulowany przepisami prawa. Po upływie okresów przechowania Państwa dane osobowe zostaną usunięte.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

JUWAL SP ZO.O. przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

– dane do wystawienie faktury (tj. NIP, adres siedziby firmy, nazwa firmy),
– imię i nazwisko, numer telefonu i e-mail

Kategorie odbiorców danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione przez JUWAL SP. Z O.O. pracownikom oraz współpracownikom JUWAL SP. Z O.O., biurom rachunkowym, w razie potrzeby kancelariom prawnym, krajowemu rejestrowi długów, firmom kurierskim, w zakresie niezbędnym do celów realizacji umowy.

JUWAL SP. Z O.O. przekazuje, bądź przekaże dane podmiotom, które świadczą dla JUWAL SP. Z O.O. usługi: prawne, księgowe, podwykonawstwa, kurierskie.

JUWAL SP Z O.O. nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Prawo wniesienia skargi

Jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Prawo do potwierdzenia przetwarzania

Maja Państwo prawo uzyskać od JUWAL SP Z O.O. potwierdzenie, czy Państwa dane osobowe są przetwarzane, a jeżeli tak, są Państwo uprawnieni uzyskać dostęp do tych danych oraz do informacji, dotyczących przetwarzania Państwa danych.

Prawo do wycofania zgody

W każdym czasie mogą Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych. Jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych dokonanych przez JUWAL SP. Z O.O. na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie na adres e -mail: biuro@juwal.eu stosownego oświadczenia.

Prawo do dostępu do danych osobowych

Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Nasze bazy danych osobowych zabezpieczone są przed wglądem osób trzecich. Przetwarzane dane zabezpieczamy za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.