Ciśnienie w prasie hydraulicznej, czyli Paskale, Niutony i Bary…

Ciśnienie w prasie hydraulicznej, czyli Paskale, Niutony i Bary…

Ciśnienie w prasie hydraulicznej, czyli  Paskale, Niutony i Bary…

Prasy hydrauliczne w przemyśle drzewnym wykorzystywane są do klejenia drewna. W żargonie stolarskim jest ona nazywana klejonką i wyróżnia się jej dwa główne typy: łączonej na mikrowczepy (wówczas drewno łączone jest na długości i szerokość) oraz z lameli tarcicy (drewno klejone jest na szerokości). Głównym zadaniem prasy do klejonki jest wywieranie nacisku hydraulicznego na elementy drewniane z taką siłą, aby za pomocą odpowiednio dobranego kleju, pozwolić jej na skutecznie (czyli długotrwałe) połączenie.

Niezależnie jednak od typu łączenia, tematem, który powraca w rozmowach z naszymi klientami jest nazewnictwo w zakresie ciśnienia w prasie hydraulicznej. W zależności od przyjętej szkoły i regionu słyszymy o Niutonach, Barach czy Paskalach. Pytanie, które się więc pojawia w całkowicie naturalny sposób, to w jaki sposób płynnie radzić sobie w tych jednostkach, by samodzielnie je przeliczać.

Warto jednak zaznaczyć, że to producenci kleju podają w specyfikacji produktu wielkość ciśnienia, którą należy zadać prasie hydraulicznej. Zależy ona od wielu czynników tj. rodzaj kleju, rodzaj klejonego surowca, wielkości klejonej lameli czy przeznaczenia produktu gotowego.

Zacznijmy jednak od początku, czyli zdefiniujmy najpierw czym jest ciśnienie.

Ciśnienie – to wielkość fizyczna określająca, jaka siła działa na jednostkę powierzchni.

Sformułowane w XVII wieku prawo Pascala mówi, że nacisk wywierany z zewnątrz na ciecz (lub gaz) powoduje jednakowy wzrost ciśnienia w całej jego objętości.

Właśnie ta własność umożliwia uzyskanie sił, które są znacznie większe od tych generowanych przez prasy mechaniczne. Warto podkreślić, że z Prawa Pascala korzystamy na co dzień, nawet nie zdając sobie zawsze z tego sprawy. Przykładem codziennego wykorzystania są choćby hamulce w samochodzie.

Powszechnie wykorzystywaną jednostką ciśnienia jest atmosfera techniczna [at]: 1 at = 1 kG/cm2

Taką wartość interpretuje się, że na powierzchnię 1 cm2 naciska siła 1 kG. W układzie jednostek SI (jest to Międzynarodowy Układ Jednostek Miar) nie ma jednak takiej jednostki jak kilogram siły [kG]. Jednostką siły jest 1 niuton [N]. Ciśnienie powszechnie podawane jest również w paskalach [Pa]: 1 Pa = 1 N/moraz barach [bar].

Bar z kolei jest jednostką w układzie CGS (czyli Centymetr Gram Sekunda). Przyjęło się, że jednostka ta używana jest w większości urządzeń domowych np. w ekspresach ciśnieniowych do kawy albo też jako jednostka ciśnienia używana w nurkowaniu.

Ciśnienie o wartości 1 Pa oznacza, że na powierzchnię 1m2 naciska siła 1N.

Oprócz tego stosuje się pochodne wyrażane w kilopaskalach [kPa] oraz megapaskalach [MPa].

W praktyce najczęściej przyjmuje się następujące przeliczenia:

1 Bar = 1 000 000 Pa, czyli 100 kPa i 0,1 MPa

1 at = 100 000 Pa

Jakie są sposoby określania wartości ciśnienia w prasie do klejonki?

Prasy hydrauliczne firmy JUWAL wyposażone są w manometry, czyli mierniki do pomiarów ciśnień, które wyrażone są w megapaslakach [MPa] i barach [bar]

1 MPa = 106 Pa= 1 000 000 Pa

1 bar = 0,1 MPa

Nie ma jednak znaczenia, czy do regulacji ciśnienia wykorzysta się jednostki MPa czy bar, ponieważ są one do siebie na tyle zbliżone, że mieszczą się w granicy błędu pomiarowego. W zależności od potrzeb klienta, w celu uzyskania dwóch niezależnych sekcji klejących, często montujemy dwa manometry docisku głównego, a także dwa manometry docisku bocznego. Umożliwia to bardziej wydajne wykorzystanie prasy do klejonki.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pras hydraulicznych do klejenia drewna!