Korowarka cambio

Korowarka cambio

Korowarka wirnikowa (opisywana w literaturze jako obwodowa, pierścieniowa) służy do redukcji kory z kłody drewna. Warto podkreślić, że wykorzystywanie korowarek znacząco obniża koszty utrzymania i konserwacji całego parku maszynowego w zakładzie poprzez zmniejszenie zużycia pozostałych narzędzi (pił) w procesie obróbczym drewna.

Konserwacje przeprowadzane są rzadziej, a także poprawiona zostaje wydajność całego procesu. Najpopularniejszym producentem tego typu maszyn korujących jest korowarka cambio lub korowarka skandynawskiego producenta Valon Kone. Korowarki cambio czy valon kone są szczególne polecane w zakładach, gdzie wykorzystuje się drewno miękkie (np. sosna, świerk, topola) o stałych parametrach tj. jednakowej średnicy i długości kłody. W przypadku korowania drewna twardego (np. buk, dąb) albo też korowania kłód o niestałych parametrach tj. różnych średnicach kłód i niejednostajnych długościach kłody warto zastanowić się nad zakupem korowarki frezującej np. polskiego producenta korowarki do drewna firmy JUWAL. Jeśli więc w zakładzie zamierza korować się sosnę o stałej średnicy 30cm należy rozważyć inwestycję w korowarkę cambio, natomiast jeśli chcemy korować sosnę o różnym diametrze np. w przedziale od 20 do 40 cm to wówczas zaleca się zakup korowarki frezującej. Każde z rozwiązań posiada swoje mocne i słabe strony, dlatego tak ważna jest rola specjalisty, który po wstępnym wywiadzie oceni jaki typ korowarki jest najbardziej odpowiedni dla Państwa zakładu. W celu uzyskania pełnych informacji najlepiej skontaktować się bezpośrednio z producentem korowarki frezującej (np. juwal, morbark) i korowarki obwodowej (np. cambio, valon kone).

Korowarka cambio – przeczytaj więcej